Links

Volg de verhalen van Danie de Looff via haar Facebookpagina een heel mooi meisje, een wonder meisje, ze heeft trisomie 18.

Het verhaal van Kathleen Rose ze heeft trisomie 13 haar ouders wilden haar alle kansen geven. Ze is een vreugde voor het gezin. 

Volg de verhalen van Darcie. Ze woont in Engeland en heeft trisomie 13. Ze heeft ook alle prognoses verslagen.